سامانه تعیین وقت قبلی نوبت به تفکیک کلینیک وپزشک معالج بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد
صفحه ویزارد مربوط به مديريت تعيين وقت

مرحله انتخاب كلينيك

لطفاکلینیک موردنظر راانتخاب نمایید

نمایش لیست پزشکان وانتخاب تاریخ نوبت

نام کلینیک انتخاب شده

کلینیک

مرحله انتخاب نوبتهاي مختلف

تمامی حقوق مادی ومعنوی این سامانه متعلق به شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها میباشد